Blog > Komentarze do wpisu

Projekt profilaktyczny pt. "Jestem przeciw" 2018

Projekt profilaktyczny
pt. "Jestem przeciw" 2018
MBP-CIS

 

Fotorelacja:

  

  Warsztaty artystyczne pt. „W NASZYM OGRODZIE WYOBRAŹNI…”.

  Cel:
  Poprzez swobodę ekspresji plastycznej dziecka, rozwijanie wyobraźni
  i umiejętności wyrażania własnych uczuć, myśli,
  doznań środkami wyrazu plastycznego.

  Warsztaty plastyczne mają na celu zbudowanie
  pozytywnej postawy uczestników wobec sztuki i jej wytworów. Tworzenie
  warunków do podejmowania samodzielnych działań twórczych. Zwiększanie
  wrażliwości estetycznej i ekspresji, a w szczególności rozwój
  kreatywnego myślenia i zdolności manualnych.

  Realizacja warsztatów artystycznych z elementami z zakresu Arteterapii, ma ponadto 
  wyposażyć dzieci w niezbędne umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne
  zdrowie i bezpieczeństwo.

  Warsztaty artystyczne: 
  
  Pracownia Sztuki Dziecka,

  Mała Galeria - MBP-CIS

  Plakat o tematyce profilaktycznej: „Stop
  uzależnieniom - patologii społecznej”.

  Cel: Krzewienie - propagowanie, pozytywnych norm, zasad i wartości.

  Wykonanie plakatów z wykorzystaniem w procesie twórczym takich pojęć jak: 
  symbol, znak, logo, ikona. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami
  komunikacji niewerbalnej.

  Plener – malarstwo: Pejzaż – gamy kolorystyczne, transpozycja natury i kreacja.                       

  Cel: Realizacja pasji twórczych, edukacja plastyczna, kreatywna - twórcza zabawa – rozwój.
  Propozycja aktywnego wykorzystania wolnego czasu.

  Plansza – Afisz - Poster o tematyce profilaktycznej:

  Cel: Zwiększenie obszaru świadomości o zagrożeniu uzależnieniami. 
  Nabycie rzetelnej wiedzy o szkodliwości alkoholu, papierosów i innych
  środków odurzających. Promowanie pozytywnych wzorów, reguł, praw, oraz norm
  etycznych - moralnych, a także odpowiedzialnej postawy wobec własnego
  istnienia i zdrowia.

  Ilustracja: profilaktyka zdrowia.

  Cel: Doskonalenie sprawności warsztatowej,
  oraz metod indywidualnej kreacji plastycznej.                                                          
  Uzyskanie oryginalnych prac plastycznych promujących zdrowy styl
  życia, bez uzależnień, wolny od nałogów. Upowszechnianie wzorów i postaw
  prozdrowotnych.

  Wystawa pt. „W NASZYM OGRODZIE WYOBRAŹNI…”.
  Prezentacja zrealizowanych prac plastycznych w projekcie profilaktycznym
  pt. „Jestem przeciw”, w ramach działalności Małej Galerii MBP-CIS.

  Wystawa - prezentacja: grudzień 2018 r.

 

 Wpis - Foto: Jerzy O. 

piątek, 02 listopada 2018, filiacis

Polecane wpisy