Blog > Komentarze do wpisu

"Masz szansę - powiedz stop"

Realizacja
programu profilaktycznego

pt. „"Masz szansę - powiedz stop"”.

Warsztaty artystyczne:
prowadzenie plastyk-grafik Jerzy Obrodzki


Malarstwo, projektowanie graficzne
- plakat, komiks, ilustracja.
Gazetka o tematyce profilaktycznej: zdrowy tryb życia,
bez uzależnień, wolny od nałogów…
Ilustracja - komiks: profilaktyka zdrowia.
Działania wychowawczo - edukacyjne - kształtowanie
pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci
w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

CEL:

- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez
kreatywne formy spędzania wolnego czasu,
rozwój intelektualny, kontakt ze sztuką.
 - Twórcza zabawa – rozwój.
Rozwinięcie własnych zainteresowań
zdolności plastycznych.
- Propagowanie pozytywnych wartości, rozwijanie
zainteresowań dzieci, edukacja plastyczna.
- Realizacja warsztatów artystycznych ma wyposażyć
w niezbędne umiejętności i wiadomości dotyczące
dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

 

 

 



 

 

 



 



Twórcze i kreatywne spędzanie wolnego czasu przez uczestników warsztatów artystycznych Małej Akademii Sztuki - J-O, Dyskusyjnego Klubu Sztuki - "MALATURA" w MBP-CIS.





 

Fotorelacja, wpis, foto: J.O.

czwartek, 21 grudnia 2017, filiacis

Polecane wpisy