Blog > Komentarze do wpisu

Promocja Sztuki w MBP-CIS


Wernisaże, Wystawy:
Promocja sztuki w Małej Galerii MBP-CIS

Mała Galeria – MBP-CIS, mieszcząca się
w budynku dawnej szkoły
zbudowanej
w 1905 roku
– ma za zadanie, fachowo
promować i prezentować wszelkie sztuki plastyczne.
Kreować wrażliwość, wychowywać estetycznie,
przybliżać odbiorcę do
rzeczywistego
przeżywania sztuki.
Galeria - to miejsce przyjazne sztuce, jej
twórcom
oraz miłośnikom, otwarte na współpracę
z różnych dziedzin artystycznych, promujące
inicjatywy, nowe
formy wyrazu i projekty
artystów związanych z regionem.

Działania w zakresie organizacji wystaw, spotkań
autorskich mają charakter niekomercyjny.
Celem działalności Galerii jest stworzenie możliwości
kontaktu mieszkańców
ze sztuką i jej twórcami.


Kurator Małej Galerii MBP-CIS – plastyk-grafik Jerzy Obrodzki

 

Spotkania z Sztuką:

w MAŁEJ GALERII – MBP-CIS 


Cele:
K
ształtowanie wrażliwości estetycznej oraz promocja 
sztuki i kultury.                

a. Prezentacja aktualnych wystaw – promująca działalność artystyczną lokalnych twórców.                                                                                                      
b. Spotkania z twórcami.
c. Rozwijanie zainteresowań i uświadomienie
zdolności artystycznych.                

d. Zachęcanie do twórczego i kreatywnego spędzania
wolnego czasu.                                              

- Terminy do uzgodnienia z placówkami oświaty.

        Moderator, Kurator Galerii: Jerzy Obrodzki


Spotkania:

Dyskusyjny Klub Sztuki - ”MALATURA”,

Mała Akademia Sztuki – J-O

Przy Małej Galerii MBP-CIS –
działa Dyskusyjny Klub Sztuki - „Malatura”
oraz Mała Akademia Sztuki –J-O, 
skupiający pasjonatów sztuki oraz twórców.

Oprócz dyskusji o sztuce, odkrywania znaczenia
sztuki - poznawania tradycyjnych technik
plastycznych, oferowane są różnorodne warsztaty
artystyczne dla osób w różnym wieku i o różnym
stopniu zaawansowania, gdzie pod
okiem
moderatora będzie można rozwijać swoje
zdolności plastyczne
w zakresie malarstwa,
rysunku i grafiki.


Dyskusyjny Klub Sztuki – „MALATURA”,
stał się „oazą - azylem”, platformą dla
twórców,
pozwalającą  poznawać i wyrażać
– Piękno,
a także, odnajdywać czas na
dywagacje
i refleksje o sztuce…. . 

Natomiast istotą spotkań warsztatowych, jest
zmaganie się z materią malarską,
w
przyjaznej atmosferze…

                                                                                                                 
                                       Moderator: Jerzy Obrodzki


Dyskusyjny
Klub Sztuki - ”MALATURA”,

- Dyskusje:
(w godz. 10.00 – 11.00)

 

MAŁA AKADEMIA SZTUKI – J-O

- Warsztaty artystyczne:
(w godz. 11.00 – 13.00) 
      
Prowadzenie DKS, MAS:
plastyk-grafik - Jerzy Obrodzki

 

Spotkania  dyskusyjne i warsztaty artystyczne;
(3 wtorek m-ca) w dniach:

 17.01.2017 r.
 21.02.2017 r.                                       
 21.03.2017 r.                                   
 18.04.2017 r.
 16.05.2017 r.
 20.06.2017 r.
 18.07.2017 r.
 19.09.2017 r.
 17.10.2017 r.
 21.11.2017 r.
 19.12.2017 r.  

 PS: Tematy dyskusji oraz warsztatów artystycznych opracowane

w planie rocznym, zamieszczane są w planach miesięcznych MBP-CIS.

 

 

Wpis, foto; J.O

poniedziałek, 13 lutego 2017, filiacis

Polecane wpisy