Blog > Komentarze do wpisu

DKS - "MALATURA"

DKS - "MALATURA"

Dyskusyjny Klub Sztuki - "MALATURA"
Spotkania - warsztaty artystyczne
w 2015 roku.
 

22 stycznia

19 luty

18 marca

15 kwietnia

 20 maja

17 czerwca

16 września

21 października

 18 listopada

 16 grudnia

w godz. 11.00 – 13.00

MAŁA GALERIA – MBP-CIS 

– Dyskusyjny Klub Sztuki -
”MALATURA”

– Dyskusje: Perspektywa powietrzna

w pejzażu – warsztaty malarskie.

Dnia: 19.02.2015 r., w godz. 11.00 – 13.00 - prowadzenie Kurator Małej

Galerii - plastyk-grafik - Jerzy Obrodzki

 

Przykładowe tematy dyskusji i warsztatów artystycznych:

 

a)     Style i kierunki artystyczne od pocz. XIX wieku do współczesności.

b)     Warsztat artystyczny malarza – „Jak powstaje kolor”.

         Od
teorii do praktyki.

c)    Nauka o barwach. Światło, kolor, pigmenty.

Techniki malarskie.
Warsztaty: część
I-III – gamy harmoniczne kolorów.

Konsonanse i dysonanse.

d)    Krótka historia rysunku. Materiały,
przybory i techniki. Podstawy rysunku:

Wybór
i kompozycja modelu. Rozmiar, proporcje, perspektywa.

Ćwiczenia praktyczne z
rysunku:
- martwa natura - światłocień.


Studium modela: anatomia, proporcje, poza i ruch
ciała.

e)   Pejzaż miejski i przemysłowy.


Malarstwo olejne.

Pejzaż – plener -  2 warsztaty.

f)  Historia i złoty wiek portretu. Portret w sztuce współczesnej: Warsztaty artystyczne:
kompozycja portretu, studium twarzy, anatomia głowy, poza, gestykulacja,
portret psychologiczny.

g)  Autoportret. Autoportret jako auto-poznanie;
stan ducha, wyraz, synteza formy, podobieństwo psychologiczne,  
punkt widzenia, charakteryzacja, światło i
cień., etc.

 

wtorek, 03 lutego 2015, filiacis

Polecane wpisy