Blog > Komentarze do wpisu

Ankieta, UM Ruda Śląska

ZAPROSZENIE DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Ruszyły prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska do roku 2030, w ramach projektu:
Zintegrowane podejście do obszarów funkcjonalnych
na przykładzie Chorzowa, Świętochłowic i Rudy Śląskiej,
współfinansowanego ze środków UE.

Do końca sierpnia każdy zainteresowany może wziąć udział
w pracach poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych
problemów w mieście, ich lokalizacji oraz
sposobów ich rozwiązywania. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej
Miasta (Wydarzenia - W stronę rewitalizacji) lub pod adresem:
http://www.miasto3.com/?page=rewitalizacja-rudy-slaskiej

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument wieloletni, opierający się
na współpracy różnych podmiotów. Ujęcie w programie działań
rewitalizacyjnych, w tym m.in.
remontów, renowacji, modernizacji, czy konserwacji,
daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ich realizacji
z funduszy zewnętrznych.
Obok działań infrastrukturalnych równie ważne są także projekty społeczne.

Serdecznie
zapraszam do wypełnienia ankiety do dnia 31 sierpnia 2014 r.

 

 

Głosowanie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną!

Od 1 sierpnia można głosować na rudzkie obiekty
w konkursie
na Najlepszą Przestrzeń Publiczną
Śląskiego 2014. Rudzkie przestrzenie konkurują z 43
innymi projektami,
które zostały zgłoszone przez 33 gminy.
Z Rudy Śląskiej w konkursie startują kolonia robotnicza
„Carl
Emanuel” w dzielnicy Ruda oraz Centrum Inicjatyw
Społecznych w Orzegowie.

Więcej:
http://www.rudaslaska.pl/ruda-slaska/aktualnosci/2014/07/31/najlepsza-przestrzen-publicznawtorek, 12 sierpnia 2014, filiacis

Polecane wpisy